Seminář sebeláska


 


Víkend bude plný sebepoznávacích aktivit. Budeme spolu mluvit o smyslu života, o fungování mezilidských vztahů, i o tom, jak funguje naše podvědomí. Pomocí jednoduchých regresních technik budeme pracovat se svojí vlastní minulostí, nahlédneme také do původního plánu naší duše.


Velkou pozornost se soutředí na dětství a léčení vnitřního dítěte v nás. Dětství má zásadní vliv na kvalitu prožívání našeho života. Ukazuje se, že naplnění našich základních potřeb (ochrana, péče, láska, pozornost, přijetí) a podmínky života v raném dětství (potřeba mít své místo a materiální uspokojení) významně formují naši osobnost.

 

V této etapě našeho života se tvoří úroveň naší sebehodnoty a sebelásky a naše pozdější schopnost vytvářet vztahové vazby. V praktické části semináře se seznámíme se stavem našeho vnitřního dítěte, poznáme, co mu chybělo a osvojíme si jednoduchou nápravnou techniku, díky které se můžeme sami efektivně léčit.

Co s sebou: pohodlné oblečení, psací potřeby a poznámkový blok, několik fotografií z dětství, chuť pracovat na sobě.

Místo: Praha - Hostivař


Cena: 2600,-  Kč

Jak se přihlásit: e-mailem na adresu: kristina.regrese@seznam.cz
 nebo telefonicky na čísle 733 691 116.

Sebeláska je základní stavební kámen spokojeného života, vztahů a hojnosti.

Photographic Church Seminar Poster (4).png