top of page

Zde najdete seznam pravidelných či nepravidlelných akcí, skupin, seminářů a jiných  záležitostí, které ať už pořádám, nebo se jich účastním

 

                                 

                                         

 

                                       - Pravidelné meditace spolu s prací s vnitřním dítětem. Setkání na sebe navazují a proto je vhodné chodit od počátku a pravidelně.  Vždy se trochu roztančíme, poté pracujeme na určité téma ve spojení s vnitřním dítětem a zakončíme právě některou z oshových aktivních meditací. Díky tomuto konceptu ženy i muži krásně posilují a dostávají se hlouběji a hlouběji k sobě. Meditace jsou určené jak pro ženy tak pro muže. Ideální je smíšená skupinka. 

 

 

                                        - Jedinečná a unikátní forma setkávání maximálně 5 žen. V tomto kruhu se učíme naslouchat a sdílet. Pokaždé se vytvoří krásná a hluboká, intimní skupinka, která si je vzájemnou hlubokou inspirací. Každá vypráví svůj příběh na předem dané téma a navrch k tomu posloucháme příběhy.  Toto je třeba zažít, nedá se slovy přenést kvalita a hodnota takových setkání

                           

                                 

                                - Toto je aktivní skupina čistě pro ženy. Mohendžodáro je jedna z nejlepších věcí, jaké mne potkaly. Proto ji ráda a s láskou dále předávám také a pomáhám ženám dostat se ke svému zdroji síly, otevřít se intimitě a být ve své plné ženskosti a tvořivosti

                                       

                                          - Jeden z nejkrásnějších rituálů. Je plný ženskosti a něhy. Je to rituál ve kterém se dívka stává ženou. Správně by to měla být makta  a dcera, ale dá se tento rituál udělat i zpětně a v zastoupení matky, je pak žena, která rituál vede. Pořádám tento rituál jak právě pro matky a dcery, tak pro dospělé ženy. Obvykle ty, které u mne projdou meditacemi a prací s vnitřním dítětem, právě proto, aby tento rituál skutečně měl tu přechodovou hodnotu. 

                                           -  Občas pořádám nějakou celodenní akci plnou meditací, různých technik a pohody, tak koukněte, zda se něco nechystá.

bottom of page