top of page

Přechodové rituály

V dnešním světě shonu, technologií, informací, stresu.. ztrácíme kontakt s tím, co je v životě každého z nás tak důležité - úcta k sobě, ostatním lidem, předkům, přírodě... a přes všechnu vzdělanost (na)učených lidí vlastně hloupneme. Ztrácíme kontakt s moudrostí našich předků, kteří věděli co dělají, když prováděli různé, nejen  přechodové, rituály.

Krásné rituály se každoročně konají třeba ve dnech rovnodennosti, na svátky Beltain, Brigity, Esbat, svatojánská noc, Hromnice, vánoce, nový rok, atd.. 

Možná se vám to jeví jako krok zpět, ale opak je pravdou. Tyto svátky a rituály nám mohou pomoci zůstat v souladu se sebou a s matkou zemí. 

 

Kromě parvidelných rituálů se dělají rituály osobního a životního charakteru, kteréž jsou právě velmi, velmi důležité. Pokud se takový rituál neudělá, pak můžeme hluboko v sobě vnímat, jak nám něco chybí, pocit něčeho nedokončeného. 

Mluvím o přechodových rituálech jako například:

  •  narození (velmi důležitý rituál na odstřižení se od matky)

  • přechodový rituál v 10 letech pro dívky i chlapce.

  • Menarche - menstruační rituál pro dívky (také jeden z těch velmi podstatných, znamená pro dívku uvedení do života ženy)

  • svatební rituál

  • rozchodový rituál

  • rituál na konci života

  • životní přechodový rituál - radikální úklid

Jednoduše rituály, které se dělají v důležitých životních etapách, abychom mohli plynule navázat na nový směr ve svém životě. 

V minulosti fungovaly ženské komunity a takové rituály prováděly kněžky, báby kořenářky, drusany a jiné. Dnes znaštěstí začínáme znovu pociťovat ono nutkání návratu k přirozenosti a k tomu, co nám chybí a rituály tak zase začínají mít své místo a význam. 

Pro ženy je obzvláště důležitý poporodní rituál a rituál Menarche - menstruační rituál.

Pro muže je těch přechodových rituálů ještě méně. V minulých letech iniciační obřad a přechodový rituál ve své podstatě zaštiťovala vojna, dnes se bohužel pro muže mnoho možností nenaskýtá a tak nám tady běhá spousta chlapců, kteří odmítají dospět.

Pojďme dál, dětství je už za námi a měli bychom tak přijmout další etapu v plné síle a zodpovědnosti - etapě dospělosti. 

bottom of page